Obchodní podmínky
firmy AK service group s.r.o.

 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným firmou AK service group s.r.o.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AK service group, se sídlem Choceradská 36, 141 00 Praha 4, , IČO: 02660351.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Kupující (zákazník)
Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednávku z nabídky zboží prostřednictvím elektronického obchodu, nebo písemné či elektronické nabídky.


Nabídka zboží
Naše aktuální nabídka zboží, je zveřejněna prostřednictvím internetových stránek firmou AK service group. Nabídka zboží a služeb, může být vystavena také v elektronické či písemné podobě na základě předešlé poptávky.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se řídí právním ustanovením zákona č. 101/2001 Sb. Prodejce se zavazuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a obchodních transakcí prováděných prostřednictví internetového obchodu, nebudou dále poskytovány třetím stranám.


Objednávka
Objednávky zboží lze provést prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím, vzniká ve chvíli přijetí objednávky, v podobě shora uvedené. Objednávka se stává závaznou ve chvíli jejího přijetí ze strany prodávajícího.
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo název firmy kupujícího
 • telefonické spojení na kupujícího
 • adresu pro zaslání zboží
 • adresu pro fakturaci
 • přesný název objednávaného zboží
 • počet kusů
 • způsob dodání
 • způsob platby
 • ceny zboží a přepravy

Objednávka se stává závaznou pro obě strany, pokud jedna z nich neporuší smluvní podmínky. Prodávající se dále zavazuje kupujícího informovat v případě změn v nabízeného zboží, jiném termínu dodání nebo změně způsobu dodání zboží.
Při objednání specifického zboží, bude zákazník předem informován telefonicky nebo emailem. V takovém případě může prodávající požadovat zálohu ve výši až 100% ceny.


Ceny zboží

Ceníky jsou dostupné na internetových stránkách a to vždy v aktuální podobě. Zveřejněné ceny, jsou pro prodávajícího závazné a kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.


Slevy a akční zboží (dále jen slevy)
Zboží, u něhož je uvedena sleva, může mít omezenou prodejní dobu za tuto upravenou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných druhů zboží kdykoliv slevy zrušit. A to při vyprodání skladových zásob, nebo neočekávaného navýšení ceny dodavatelem.


Informace o zboží
Popisy a technické parametry zboží jsou shodné s katalogovými listy, případně certifikáty, dodavatelů a výrobců konkrétního zboží. Tyto informace se v průběhu prodeje mohou změnit, proto si prodávající vyhrazuje právo na změny a úpravy. Případné chyby v parametrech a popisech zboží jsou vyhrazeny.


Platba za zboží a služby
Zboží je majetkem prodávajícího a to až do doby plné úhrady ceny zboží a to jak v případě platby v hotovosti tak bezhotovostním převodem. Možnosti platby jsou kupujícímu v internetovém obchodě, nabídnuty při dokončování nákupu (objednávky).
V provozovně je možné zboží a služby uhradit v hotovosti či platební kartou.
Registrovaným zákazníkům (firmám), je umožněna úhrada také prostřednictvím fakturace,
na základě předchozí domluvy.
Způsoby platby jsou následující

 • Hotovost - v provozovně
 • Platební kartou - v provozovně
 • Dobírka - cena zboží je zákazníkem uhrazena přepravci
 • Bankovním převodem předem - tuto možnost lze využít pouze v případě, kdy kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. Při této platbě je vyřízení objednávky realizováno až v případě připsání celé částky na účtu prodejce.

V případě plateb do 10.000 Kč požaduje prodejce pouze platbu v hotovosti nebo platební kartou (pouze v provozovně) a to jak za zboží tak i za služby.


Dodání zboží

 • Termín dodání je závislý na dostupnosti vybraného zboží a provozních podmínkách prodávajícího. Obvykle jsou realizovány v nejkratším možném termínu. Zákazník je předem informován o termínu dodání a uvedené dostupnosti zboží prodávajícím po obdržení objednávky. Dostupnost zboží uvedená v internetovém obchodě je pouze informativní a může se lišit se skutečným dodání zboží.
 • Místo a způsob dodání zboží je voleno kupujícím v objednávce. V případě potřeby je kupující prodávajícím kontaktován pro upřesnění objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, není-li domluveno jinak. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, případně dodací list a u některých výrobků návod k obsluze v českém jazyce.Doprava

 • Při realizaci objednávky na internetovém obchodu, je cena přepravného již započtena v celkové ceně objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu ceny dopravného dle aktuálního ceníku vybraného dopravce.  
 • Pokud celková váha objednaného zboží přesáhne 50kg nebo rozměrový limit 80x80x100cm, bude kupující informován o ceně přepraveného ještě před realizací objednávky telefonicky, případně e-mailem.Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může objednávku zrušit do doby, pokud ještě nebyla expedována. Zrušit objednávku lze telefonicky na čísle 773 678 234 nebo e-mailem na obchod@ak-group.cz

 NENÍ možné zrušení objednávky, u které je nutné zadat požadavek do výrobního programu dodavatele. O této skutečnosti je kupující informován, ještě před vyřizováním objednávky.

 • Pokud kupující zruší objednávku, na kterou již byla vystavena záloha, nemá právo na její vrácení.


Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část z následujících důvodů.

 • Pokud zboží již není ve výrobním programu dodavatele, nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.


Záruka
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.


Reklamace

Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat dle platných zákonných předpisů.
Reklamované zboží je kupující povinen dopravit k prodávajícímu na vlastní náklady, řádně zabalené a bez jakýchkoliv známek použití.
Veškeré reklamace je nutné předat k vyřízení na adresu prodávajícího.
AK service group s.r.o.
Choceradská 3298/36
141 00  Praha 4

Před odevzdáním zboží k reklamaci je kupující povinen o tom informovat prodávajícího ještě před předáním, nejlépe telefonicky na čísle 800933933. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace vyřizovat v nejkratším možném čase.


Rozpor s kupní smlouvou
Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Vrácení zboží
Vrácení zboží je možné, dle znění §53 Občanského zákoníku a to ve lhůtě 14dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, včetně veškerého příslušenství. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu v jakém bylo zakoupeno a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. 

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE (ve formátu PDF)